ابزارهاي برقي - كرون-دريل ها PDF چاپ نامه الکترونیک

دریل ها ي برقی

دریل برقی 6 میلی متر CT2101

دریل برقی 10 میلیمتری A 26CT21

سه نظام

6

قدرت

300

قطر سوراخكاري در فولاد

6

قطر سوراخكاري درچوب

9

وزن

1.3 کیلو گرم

سه نظام

10

قدرت

400

دور در حالت آزاد

0-3000 دور در دقیقه

قطر سوراخكاري در فولاد

10

قطر سوراخكاري درچوب

20

وزن

1.9   کیلو گرم

دریل برقی 10 میلی متری CT2140 A

دریل 13 میلیمتری CT2344 A

سه نظام

10

قدرت

400

دور در حالت آزاد

0-2500 دور در دقیقه

قطر سوراخكاري در فولاد

10

قطر سوراخكاري درچوب

30

وزن

1.9  کیلو گرم

سه نظام

13

قدرت

-

دور در حالت آزاد

0 – 2800 دور در دقیقه

قطر سوراخكاري در فولاد

13

قطر سوراخكاري درچوب

20

قطر سوراخكاري دربتون

13

وزن

1.9 کیلو گرم

دریل 13 میلیمتری CT2341 A

دریل 13 میلیمتری CT2351 A

سه نظام

13

قدرت

750

دور در حالت آزاد

0 – 2800 دور در دقیقه

قطر سوراخكاري در فولاد

13

قطر سوراخكاري درچوب

30

قطر سوراخكاري دربتون

16

وزن

2  کیلو گرم

سه نظام

13

قدرت

810  وات

دور در حالت آزاد

0 – 2500 دور در دقیقه

قطر سوراخكاري در فولاد

13

قطر سوراخكاري درچوب

30

قطر سوراخكاري دربتون

16

وزن

2.5 کیلو گرم

دریل گیربکسی دو دور 13 میلیمتری CT2362 A دریل گیربکسی دو سرعته 13 میلیمتری CT2403 A

سه نظام

13

قدرت

810 وات

دور در حالت آزاد

0 – 2800  / 1100-0  دور در دقیقه

قطر سوراخكاري در فولاد

13

قطر سوراخكاري درچوب

40

قطر سوراخكاري دربتون


وزن

2.6 کیلو گرم

سه نظام

13

قدرت

1050 وات

دور در حالت آزاد

0 – 1300 دور در دقیقه

قطر سوراخكاري در فولاد

13

قطر سوراخكاري درچوب

40

قطر سوراخكاري دربتون

16

وزن

3  کیلو گرم

دریل گیربکسی دو سرعته 16 میلیمتری CT2410

سه نظام

16

قدرت

1050 وات

دور در حالت آزاد

0 – 900 / 0 - 2500  دور در دقیقه

قطر سوراخكاري در فولاد

16

قطر سوراخكاري درچوب

40

قطر سوراخكاري دربتون

20

وزن

3.5 کیلو گرم 

 

دریل پیچگوشتی های برقی و شارژی

دریل پیچگوشتی برقی CT2201 A دریل پیچگوشتی برقی CT2204 A

نگهدارنده سری پیچگوشتی

شش گوش 6 میلیمتر

قدرت 500   وات
دور در حالت آزاد 0 - 4000 دور در دقیقه
وزن 1.7    کیلو گرم

نگهدارنده سری پیچگوشتی

شش گوش 6 میلیمتر

قدرت 500   وات
دور در حالت آزاد 0 - 2500 دور در دقیقه
وزن 1.7    کیلو گرم
دریل پیچگوشتی برقی CT2205 A دریل پیچگوشتی شارژی CT3651

نگهدارنده سری پیچگوشتی

شش گوش 6 میلیمتر

قدرت 500   وات
دور در حالت آزاد 0 - 2500 دور در دقیقه
وزن 1.8    کیلو گرم
سه نظام

10 میلیمتر

ولتاژ 12 ولت
گشتاور 195 / 125
باطری 12 ولت 1.3 آمپر ساعت
دور در حالت آزاد 0-400 / 0-1100 دور در دقیقه

دریل پیچگوشتی شارژی CT3652


سه نظام

10 میلیمتر

ولتاژ 14.4 ولت
گشتاور 170 / 280
باطری 14.4 ولت  1.5آمپر ساعت
دور در حالت آزاد 0-400 / 0-1100 دور در دقیقه

 

 

دریل های چکشی و بتون کن

دریل بتون کن سه حالته CT2502-26 دریل بتون کن سه حالته CT3617

سه نظام

SDS-Plus

قدرت

870 وات

دور در حالت آزاد

0 – 1100دور در دقیقه

تعداد ضربه  در دقیقه

0 - 5200

قطر سوراخكاري درچوب

40

قطر سوراخكاري دربتون

26

قطر سوراخكاري درفولاد

13

وزن

2  کیلو گرم

سه نظام

SDS-Plus

قدرت

920 وات

دور در حالت آزاد

0 – 980دور در دقیقه

د ضربه  در دقیقه

0 - 5185

قطر سوراخكاري درچوب

30

قطر سوراخكاري دربتون

26

قطر سوراخكاري درفولاد

13

وزن

3.8   کیلو گرم

دریل بتون کن سه حالته CT3611 دریل بتون کن سه حالته CT3612 A

سه نظام

SDS-Plus

قدرت

850 وات

دور در حالت آزاد

800دور در دقیقه

تعداد ضربه  در دقیقه

3200

قطر سوراخكاري درچوب

30

قطر سوراخكاري دربتون

26

قطر سوراخكاري درفولاد

13

وزن

5.3   کیلو گرم

 

سه نظام

SDS-Plus

قدرت

1020 وات

دور در حالت آزاد

800دور در دقیقه

تعداد ضربه  در دقیقه

3000

قطر سوراخكاري درچوب

40

قطر سوراخكاري دربتون

30

قطر سوراخكاري درفولاد

13

وزن

5.5  کیلو گرم

 

دریل بتون کن دو حالته CT3613

سه نظام

SDS-Max

قدرت

1050 وات

دور در حالت آزاد

550دور در دقیقه

تعداد ضربه  در دقیقه

3000

قطر سوراخكاري درگرانیت

22

قطر سوراخكاري دربتون

38

وزن

6.9  کیلو گرم