ابزار برقي - بوش - رنده و فرز نجاري حرفه اي PDF چاپ نامه الکترونیک

 

 

رنده و فرز نجاري حرفه اي

رنده نجاريGHO 26-82 C رنده نجاري GHO 40 -82
عرض رنده كاري 82 ميليمتر
عمق برش 0 الي 2.6 ميليمتر
قدرت 710 وات
عرض رنده كاري 82 ميليمتر
عمق برش 0 الي 4 ميليمتر
قدرت 850 وات