ابزار برقي - بوش -اره روميزي و پروفيل بر حرفه اي PDF چاپ نامه الکترونیک


اره روميزي و پروفيل بر حرفه اي

پروفيل بر GCO 2000 اره فارسي بر GCM 10 فارسي بر 10 اينچ
ابعاد 73*36*35 ميليمتر
دور موتور 3500 دور/دقيقه
عمق برش 120*120 ميليمتر
قدرت 2000 وات
قطر ديسك 3500 ميليمتر
وزن 17 كيلو گرم
ابعاد 62*65*58 ميليمتر
دور موتور 4500 دور/دقيقه
زاويه اريبي 47 درجه چپ
زاويه فارسي بري 48L-49R
عمق برش 89*95 ميليمتر
قدرت 1800 وات
قطر ديسك 254 ميليمتر
وزن 21.5 كيلو گرم
اره فارسي بر GCM 12 S فارسي بر 12 اينچ پایه تا شو استاندارد فارسی برها GTA 3800
ابعاد 72*67*64 ميليمتر
دور موتور 4300 دور/دقيقه
زاويه اريبي 47 درجه چپ
زاويه فارسي بري 52L-52R
عمق برش 110*150ميليمتر
قدرت 1800 وات
قطر ديسك 305 ميليمتر
وزن 20.5 كيلو گرم

ابعاد

66*55*40 ميليمتر

عرض میز

1578 میلی متر

حداکثر عرض باز شده

3877 میلی متر

حداکثر وزن قابل تحمل

250 کیلوگرم

وزن

22  كيلو گرم

اره فارسي بر GCM 12 SD  فارسي بر 12 اينچ کشویی اره فارسي بر GCM 8 S فارسي بر 8 اينچ کشویی با لیزر و چراغ

ابعاد

89*75*69 ميليمتر

دور موتور

3800 دور/دقيقه

زاويه اريبي

47 درجه چپ و راست

زاويه فارسي بري

52L-60R

عمق برش

305110* ميليمتر

قدرت

1800 وات

قطر ديسك

305 ميليمتر

وزن

29.1 كيلو گرم

ابعاد

450*500 ميليمتر

دور موتور

5000 دور/دقيقه

زاويه اريبي

47 درجه چپ

زاويه فارسي بري

50L-58R

عمق برش

60*270 ميليمتر

قدرت

1500 وات

قطر ديسك

216 ميليمتر

وزن

15.5 كيلو گرم

اره میزی GTS 10 فارسی بر-اره میزی GTM 10 دوکاره

ابعاد

73*78*34 ميليمتر

دور موتور

3650 دور/دقيقه

ابعاد میز

641 * 737 میلی متر

زاويه فارسي بري

47L-2R

حداکثر عرض برش

چپ 330/ راست 635 میلیمتر

قدرت

1800 وات

قطر ديسك

254 ميليمتر

وزن

27.2  كيلو گرم

ابعاد

66*55*40 ميليمتر

دور موتور

4300 دور/دقيقه

زاویه اریبی

L 47 / R 2

زاويه فارسي بري

L 47 / R 48

حداکثر برش

95 * 151

قدرت

1800 وات

قطر ديسك

305 ميليمتر

وزن

22.5  كيلو گرم